lørdag, desember 05, 2020

Helligåndens kirke


Den ortodokse kirke har fostret mange mange fremragende teologer, også i moderne tid. Nicolas Afanasiev (bildet) (1893-1966) er en av dem, hvis minnedag det er i dag. Jeg har ganske nylig gitt meg i kast med hans monumentale verk: 'Church of the Holy Spirit' - 'Helligåndens kirke', og gleder meg til fortsettelsen! Her legger Afanasiev frem for sine lesere sin visjon av kirken som samtidig er eukaristisk og karismatisk. Det stemmer veldig godt overens med kirken slik vi ser den fremstilt i den apostoliske undervisningen som gis oss i Det nye testamente. Gudstjenesten er fremfor alt eukaristi - takksigelse. Og Afanasiev hevder - i lkhet med kirkefedrene - at det er eukaristien - feiringen av Herrens måltid - som skaper kirken. Men - uten Den Hellige Ånd er det verken tale om kirke eller eukaristi. Jeg har smugtittet på avslutningen av denne boken, og den slutter med ordene til Ireneus av Lyon, fra 200-tallet: 'Der kirken er, der er Guds Ånd, og der Guds Ånd er, der er kirken med alle nådegavene.'

Afanasilev ble født i Edessa i 1893. Han studerte matematikk og medisin, men han levde i en tid hvor han skulle bli dratt inn i konfliktene som fant sted i den russiske revolusjonen. Derfor ble han tvunget til å forlate sitt elskede Russland og han slo seg ned i Paris, hvor han ble en viktig stemme i det eksil-russiske miljøet der. Men først var han innom Makedonia hvor han tok en doktorgrad. Denne doktorgraden gjorde det mulig å begynne å undervise ved det nyopprettede ortodokse akademiet St.Serge i Paris. I Makedonia hadde han også giftet seg.

Etter å ha blitt viet til prest i 1940  hadde han sin prestetjeneste blnt russiske emigranter i Sør-Frankrike. Der ble han til 1947 da han dro tilbake til Paris for å fortsette å undervise der.

Nicolas Afanasiev sovnet stille inn 4.november 1966, 73 år gammel.

Ingen kommentarer: