fredag, desember 04, 2020

Digital nattverdfeiring i koronaens tid


Spørsmålene om hvordan vi feirer nattverd i koronatider, og særlig til såkalt 'digital-nattverd' er mange, og diskusjonene pågår i sosiale medier. Kan man feire nattverd hjemme, uten prest til stede? Svarene som gis er veldig avhengig av hva slags sammenheng man selv er en del av. For de som har et sakramentalt syn er dette en større og vanskeligere samtale, enn for de som anser nattverden å være et ikke-sekramentalt minnemåltid. Men også for dem er det en diskusjon hvorvidt man kan feire nattverd uten at selve nattverdfeiringen forrettes av en pastor eller forstander. Den sistnevnte gruppen har løst dette ved at man møtes på zoom eller andre nettløsninger hvor mange kan delta samtidig, og feirer nattverd ved at pastoren forretter nattverden og hver deltar med eget nattverdbrød og vin. Alle tar da del i nattverden samtidig. Dette blir problematisk for de som har felles kalk, og drikker av den.

Så enkelt skal det ikke være.

Nylig fikk en prest i Den svenska kyrkan en skriftlig  påtale fra domkapitlet, fordi han hadde forrettet nattverd digitalt. Dette i følge Världen i dag. Til avisen sier han:

'Akkurat nå ser jeg veldig mye ensomhet, angst, isolering og en stor lengsel etter fellesskap. Hensikten var å forsøke å nå mennesker med hellighet og fellesskap, i en tid da det er vanskelig å treffes fysisk, sier prestn til Kyrkans Tidning. 

Ingen kommentarer: