torsdag, desember 24, 2020

Det er Giveren som er Gaven


Det er en verselinje fra en julesalme som har fulgt meg denne adventstiden, og som jeg gjerne vil dele denne julaften 2020: 'For du er den sang som synger i meg!' Ja, slik er det. Når man har funnet barnet i krybben og forstått at Han er 'Immanuel - det betyr: Gud med oss', synger man ikke bare om Ham - Han er selve sangen! Verden er ikke forlatt og julen er ikke avlyst, selv om den er annerledes for oss i år. Vi som ikke dras til kjøpesenteret, men til krybben, har forstått at julens djupe innhold ikke kan kjøpes, men det er en Gave som er blitt gitt. Gud er en Gud som gir gaver, og den største av dem alle er denne: Frelseren, som er født i Betlelem - Brødhuset. Han er 'Livets brød' og *Det levende vann'.

Glem ikke at det er Giveren som er Gaven!

Velsignet Kristi fødselsfest ønskes dere alle!

May Sissel og Bjørn Olav

Ingen kommentarer: