onsdag, desember 02, 2020

Den utvalgte frue


Som jeg har nevnt noen ganger nå har jeg fulgt den gamle kirkelige tradisjonen som går ut på at man leser Åpenbaringen sammenhengende mot slutten av kirkeåret. I forbindelse har jeg også lest en del bakgrunnslitteratur om apostelen Johannes, som førte Åpenbaringen i pennen. Under gjennomgangen av hans brev, leste jeg for første gang en for meg helt ny teori om hvem Johannes sikter til når han adresserer sitt andre brev på følgende måte: 'Den eldste hilser den utvalgte frue og hennes barn.' (2.Joh v,1) 

Det har vært lansert mange ulike teorier om hvem Johannes sikter til. Jeg skal ikke nevne disse her, men derimot den nye teorien, i hvert fall ny for meg. En anerkjent bibellærer i den evangelikale tradisjonen, Chuck Missler, mener at Johannes med dette kan sikte til Jesu mor, Maria.

Hvorfor ikke? Johannes får jo det ærefulle oppdraget om å ta vare på Jesu mor etter Jesu død. Tradisjonen vil ha det til at Johannes tok med seg Maria til Efesos, og etter at Johannes ble satt fri fra sitt eksil på Patmos skal han ha dratt tilbake til Efesos. 

Det må ha vært spesielt å få ansvaret med å ta seg av Jesu mor. Jesus betror ikke sin nærmeste familien denne oppgaven, men den yngste av apostlene. Hvordan påvirket dette Johannes, han som sammen med sin bror ble kalt 'tordensønnene'?? Mot slutten av sitt liv ble han kalt 'kjærlighetens apostel'. Mellom 'tordensønn' og 'kjærlighetens apostel' er det et stykke troshistorie.

Som øyenvitne til korfestelsen beskriverJohannes dette oppdraget seg slik:

'Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor:Kvinne, dette ercdin sønn. Deretter sa han til disippelen: Dette er din mor. Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.' (Joh 19,26-27)

Derfor er det kanskje ikke så unaturlig å tenke seg at det er Jesu mor han sikter til med ordene 'den utvalgte frue' og at hennes barn er forsamlingen i Efesos.

Ingen kommentarer: