lørdag, desember 12, 2020

Kristus - den evige sønnen, djupdykk i Johannes-proogen, del 9


Du kan ha de gjeveste og flotteste titler, ha doktorgrad eller en master, være blant verdens aller rikeste, være en betydningsfull forsker eller politiker med stor innflytelse: du blir ikke noe større eller mer eller flottere enn å være et Guds barn! Det er det mest storartede du kan bli. Og Guds barn kan alle bli. Liten og stor. Rik og fattig. 

'Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.' (Joh 1,12)

Hvem er det som gir bort retten til å kalles Guds barn? Gud selv. 

Johannes bruker det greske ordet 'exousia', som i våre norske oversettelser oversettes med 'rett'. Det kan også oversettes med: tillatelse, autoritet, myndighet, frihet, makt eller fullmakt til å gjøre noe. Ordet kan også brukes om evnen og retten til å utføre en bestemt handling. 

Apostelen Paulus sriver om dette barnekåret hos Gud i Romerbrevet: 'Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, som som gjør at vi roper Abba, Far! Ånnden seelv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger...' (Rom 8,15-17a)

Jesus introduserer for oss Gud som Far, eller enda inderligerer, som Abba - pappa! Det ser vi blant annet når Jesus lærer sine disipler om bønn. Da sier Jesus, slik det gjengis hos Evangelisten Matteus: 'Vår Far i himmelen!' (Matt 6,9)

'foe dere er alle Guds barn, i Kristus Jesus', skriver Paulus til de kristne forsamlingene i Galatia-området. Det er dette barnekåret som kjennetegner denkristne troen: Gud er vår Far, ig som et barn kan vi få komme til Ham. Med tillit og fortrolighet, som den gode Far Han er. Så bruker da også Jesus barnet som eksempel på det meste i Guds rike.  Den største i Guds rike er ikke den velskolerte, den flinke, kloke, rike, men et barn. 

Vi møter også barnekåret i Efeserbrevet: '... og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus ...' (Ef 1,5) 

I Hans øyne er vi først og fremst Hans elskede barn!

fortsettes

Ingen kommentarer: