torsdag, desember 10, 2020

Kristus- den evige Sønnen, djupdykk i Johannes-prologen, del 7


Ordene i vers 9 i prologen er revolusjonerende! 'Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.' Ikke bare for noen; det lyser for alle. Edin Løvås sa om det ordet, at han likte å tenke at det lyser mer for noen enn andre i noen i gitte øyeblikk. Det vi kan kalle 'Gudfeldighetene' i livet. Når mennesker er mest mottagelige. Det skjer gjerne ved veikryss i livet, og kanskje oftere når vi rører ved de store libsspørsmålene. Sjelden er anledningen der som når sorg og død inntreffer i et menneskes liv. Da leter vi etter svar. Da er vi kanskje mer åpne for å snakke sant om livet, og døden og undre oss over evigheten. Derfor trenger vi å be om at vi skal få nåde til å møte mennesker ved disse veikryssene. Jesu møte med den samaritanske kvinnen er et slikt gyllent øyeblikk. Da var hun helt åpen til å lytte og til å undre seg over denne mannen, som visste alt om henne.

Men utgangspunktet er at Det sanne lyset er tilgjengelig - for alle. Det lyser som et stille, du dog et så sterkt lys, for alle. Trenger seg ikke på. Truer ikke. Men for alle som vil sa imot dette lyset, opplyser det, avdekker, avslører og forsoner og helbreder.

Legg merke til at dette lyset omtales av Johannes som 'det sanne lys'. Finnes et sant lys, må det jo nødvendigvis finnes et falskt lys, eller en falsk lyskilde. Den onde kan opptre som 'en lysets engel' I 2.Kor 11,13-15 skriver apostelen Paulus: 

'Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke til å undre seg over, for Satan selv skaper seg om tilen lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.'

Det er mye vanskeligere å avsløre fienden når han opptrer som en lysets engel, enn en brølende løve.

Men det sanne lyset avdekker, det tilslører aldri.

Det sanne lyset kommer både for å opplyse og samtidig lyse opp veien for oss. Jesu komme var som et lyshav i en mørk verden, og er det fremdeles. Der hvor Jesus er, finnes det ikke noe mørke. Der er det bare lys. Det sanne lyset fordriver både fortvilelsens mørke,og det største mørket av alle, dødens mørke: 'Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet.' (Hebr 2,14-15)

fortsettes

Ingen kommentarer: