søndag, desember 27, 2020

Profetisk: Det kommer en ny Jesusvekkelse!


Noen av oss har sett det komme lenge. Mange av oss har bedt om det. Nå skjer det! Gud reiser opp en ny generasjon bedere. De siste årene har vi sett stadig flere ungdommer komme til bønnesamlinger, bønneseminarer og bønneuker - i Norge. De er sultne på å be. De er ivrige. Flere har profetiske drømmer og syner. Helt i tråd med hva profeten Joel profeterte om skulle karakterisere tiden før Jesus kommer igjen, en profeti Peter siterer på pinsefestns dag:

"I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, de unge skal ha syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse av min Ånd, og de skal tale profetisk." (Apg 2,17-18)

I går leste jeg en drøm en 10 år gammel norsk gutt har hatt nylig. Den grep meg veldig. Første gangen denne gutten drømte var han bare fire år. Drømmene er tydelig profetiske. Vi skal ta barna på alvor. Mange ganger formidler de Guds tale inn i våre liv, kanskje uten å ane det selv. Så spørs det om vi er ydmyke nok til å ta imot det? Selvsagt skal barn få være barn så lenge som mulig, og helst litt lenger, men la oss ta på alvor det de formidler av Guds hilsener til oss. Lytt til deres drømmer!

Jeg tror en ny Jesusvekkelse er på gang. Den er annerledes enn den forrige, som jeg selv er et barn av, men den vil være like Jesus-sentrert, radikal og utfordrende. Den vil handle mye om sosial rettferdighet og vil irritere det bestående, også det bestående kirkelivet. Denne vekkelsen vil utfordre barna av den første Jesusvekkelsen, som er blitt satt og ufarlig. Den vil ikke minst utfordre vår livsstil og vår materialisme. Mange vil ikke like det de ser og bli opprørte.                                                                                                                            

Neste års nasjonale bønnekonferanse på Grimerud blir annerledes. Ikke bare på grunn av korona-restriksjonene. Det er allerede satt et tak for hvor mange som kan være med, Men det er også noe annet som er annerledes. Arrangørene satser nå på å fylle opp plassene med ungdommer! Det er så bra, at jeg som har vært med på å arrangere disse nasjonale bønnekonferansene siden starten, stiller min plass til disposisjon, slik at en ungdom kan få min plass og kan få være med på dette spennende bønneinitiativet. Det gleder jeg meg stort over. 

For jeg vil være med på det nye Gud gjør i vår nasjon nå. For Gud gjør noe nytt, ser du det ikke spire frem? Dette er svaret på tidligere generasjoner inderlige bønner.

Ingen kommentarer: