søndag, desember 06, 2020

En undring om dåpspraksis og dåpsteologi


Det er ikke for å være vrang eller vrien, og det er ikke noe ønske om å starte en ny dåpsdebatt, men heller en undring og noen åpne spørsmål. Avisen Dagen har de siste dagene skrevet noen artikler om såkalt 'avstandsdåp' i korona-tider. Det vil si at selve dåpshandlingen utføres av en av foreldrene til barnet, mens det er presten som leser dåpsordene. Dette, mener ekspert i kirkerett, den katolske pateren Ckas Tande, gjør dåpen ugyldig. Pater Tande reagerer også på formuleringen 'vi døper deg' i liturgien som Den norske kirke bruker. Det fører også til at Den romersk-katolske kirke anser dåpen som ugyldig. 

Det jeg ikke forstår er hvordan dette begrunnes ut fra Det nye testamente? Så lenge det døpes til Jesus i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, er det ikke da en kristen dåp? I Den norske kirke tillater man også at en legmann kan utføre såkalt 'nøddåp', der hvor det står om barnets liv. Hvordan begrunner man det når man sier at det er dåpsforretteren som må utføre selve dåpshandlingen? Om ikke det skjer, så erklæres dåpen for å være ugyldig. 

Nå dreier disse spørsmålene seg i første rekke Den romersk-katolske og Den norske kirke. Jeg tilhører et annet kirkesamfunn med en annen dåpsteologi og dåpspraksis, men jeg har i hvert fall hørt at begge disse kirkene anerkjenner baptistisk dåp, i og med at den utføres i Den treenige Guds navn. Men det er kanskje feil. For meg er det flere sider ved den dåpsteologi og dåpspraksis begge disse kirkene har jeg ikke deler, men det er ikke derfor jeg spør. Den uenigheten lever jeg helt greit med, og jeg har djup respekt for at andre kristne har et annet dåpssyn enn meg. Derfor forkynner jeg heller aldri om dåpen i andre sammenhenger enn min egen. Jeg har ingen trang etter å få mine trossøsken i andre båtlag over i båten min. Så jeg er ikke ute etter en diskusjon, men heller en samtale om hvordan dette forstås. Det fremkommer ikke i Dagens artikler.


Ingen kommentarer: