onsdag, september 03, 2008

Ny vin i nye skinnsekker - tanker om menighetens radikalitet, del 1Et Jesusord fra Evangeliet etter Lukas har talt sterkt til meg i dag:

"Han fortalte dem også en lignelse: Ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt. For da rives jo det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke til det gamle. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han vil si: Den gamle er best." (Luk 5,36-38)

Det er spesielt den siste delen som fanget min oppmerksomhet i dag. Legg merke til at Jesus skiller mellom noe som er viktig - les vinen - og noe som kommer i annen rekke, men som også er nødvendig og nyttig - les skinnsekker. Det som slo meg er at skinnsekkene faktisk vil være helt oveflødige uten den vinen som de de var ment å skulle inneholde.

Howard A. Snyder, tidligere rektor for Free Metodist Thelogical Seminary i Sao Paulo i Brasil, og en av hovedtalerne på den nå så berømte evangeliseringskongressen for verdensevangelisering i Lausanne, Sveits, har skrevet om dette om disse versene:

"Det nye, sterke og grunnleggende er Jesu Kristi evangelium. Det er noe som er underordnet og kommer i annen rekke, og som er laget av mennesker. Det er skinnsekkene, og dette begrepet innbefatter tradisjoner, strukturer og måter å gjøre ting på som har vokst opp rundt evangeliet. Skinnsekkene er kontaktflaten mellom vinen og verden, og de formes både av vinens egenskaper og presset fra verden. Skinnsekker er resultatet når det guddommelige evangeliet plasseres i en menneskelig kultur." (Howard H.Snyder: The problem of Wine Skins. InterVarsity Christian Fellowship 1975)

Jeg synes Jesu ord og Snyders synspunkter er utfordrende, og jeg spør meg selv hvilke følger disse ordene får for mine tanker om menighet, evangelisering og tankene rundt kommunitetsliv. Jeg forskutterer ikke noe svar, vi er i en viktig prosess for tiden og ønsker å la Jesu ord få være så radikale som de vitterlig er!

Kom gjerne med synspunkter.

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har et godt poeng. Mange av oss har vært så opptatte av å lage så gode, og riktige "skinnsekker" at vinen nesten har kommet i annen rekke.

Samtidig er det jo nettopp når man ser helt bort ifra skinnsekkene at man så lett kaster seg på ting som Lakeland o.l.

De jeg kjenner som var åpne ovenfor Lakeland tok gjerne nettopp holdningen at nå gir vi opp alle våre ideer om skinnsekkene, og hvordan se skal se ut, og tar vinen slik vi får den, og i enhver skinsekk den kommer i.

Mvh.
Lars