tirsdag, august 16, 2011

50.000 er så langt kommet inn til aksjonen "Rent vann" i Etiopia

50.000 kroner har kommet inn i forbindelse med aksjonen Toten frikirke har satt i gang for å skaffe rent vann til 25.000 mennesker i Etiopia. Målet er 200.000.

Jeg skrev om aksjonen 8. juli og den var da nettopp startet opp. Det er ikke dårlig av en menighet, som ved siden av har faste utgifter til kirkebygg, pastor og øvrige ansatte, å klare å samle inn så mye på så kort tid - og det attpåtil om sommeren.

Bakgrunnen for innsamlingsaksjonen er de alarmerende nyhetene menigheten fikk fra sin vennskapsmenighet i Karssa i Etiopia. I byen Ijaji, hvor vennskapsmenigheten har sin kirke, er det en eskalerende vannkrise. De er ikke berørt av tørken i de østlige Afrika, men vannforsyningsnettet har brutt sammen. Hovedgrunnen er at det er dimensjonert for et innbyggertall på 10 000, mens byen nå har vokst til 25000. Det vil si at skoler, sykehus, institusjoner og privathjem i lange perioder er uten vann. Folk tvinges til å bruke sterkt forurenset elvevann, med følgende overhengende fare for sykdom og epidemier. Kommunen har arbeidet med utbedring, men har ikke penger til å gjøre ferdig arbeidet. De henvendte seg til kirken i Karssa for å få hjelp, som igjen henvendte seg til sine venner på Toten.

"Vi kjenner at dette berører oss," sier pastoren i menigheten, Ivar Johnsen, og legger til: "Vi håper mange flere vil være med på dette ekstra løftet. Store og mindre beløp er velkomne."

Den utfordringen lar jeg gjerne gå videre. Er det noen av bloggens mange lesere som vil være med på å støtte dette flotte tiltaket, som kan bli til hjelp for så mange så er menighetens konto: 2050 0506823 Husk å merk giroen med "Rent vann".

Ingen kommentarer: