mandag, august 29, 2011

Nyfødte blir automatisk medlem av Den norske kirkeSelv om Den norske kirke er statens offisielle religionsvesen, er det tydlig at vi lever i et stadig mer sekularisert samfunn. Derfor er det underlig at vi fremdeles har en praksis her i landet hvor nyfødte automatisk blir medlemmer av Statskirken. Folkeregisteret har den praksis at de regner med at nyfødte tilhører samme trossamfunn som foreldrene. Men barn blir også innmeldt i Den norske kirke selv om foreldrene ikke er medlemmer!

Barn blir faktisk automatisk innmeldt i Den norske kirke av Folkeregistret. Oppføringen blir stående inntil barna er 18 år dersom det i mellomtiden ikke er informert om noe annet. Dersom en av foreldrene er kirkemedlem og den andre ikke er det, så har Den norske kirke forrang!

Du leste rett. Og vi lever i 2011.

Vi kan altså få den situasjonen at foreldre, hvor den ene er medlem av en frimenighet, som baptister eller pinsevenner, og den andre er medlem av Den norske kirke, og begge går i frimenigheten, så er barna deres innskrevet i Den norske kirke. Man må aktivt melde barna ut, eller så blir de stående som medlemmer til de har fylt 18 år. Her tvinger man altså barn - og deres foreldre, til å stå som tilhørige i Den norske kirke. Mange vet nok ikke om dette.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hvorfor så stor motvilje i dette landet til å la barn gå religionsløse til de er gamle nok til å tenke sjæl, har jeg aldri forstått. Det logiske i en fri verden må da være at man blir født uten medlemsskap i noe som helst. Et medlemsskap, er noe personlig, og bør vurderes av personen det gjelder:-)
fint innlegg