tirsdag, august 16, 2011

Alvorlig tilbakeslag for religionsfriheten i UngarnDen nye religonsloven som er vedtatt i Ungarn, med 254 stemmer, hvor kun 43 stemte imot, er et alvorlig tilbakeslag for religionsfriheten. Kirker og menigheter må nå oppfylle hele syv krav - f.eks må de ha over 1.000 medlemmer og minst ha vært i landet i mer enn 20 år. Den nye loven innebærer at bare 14 av 358 registrerte kirker og organisasjoner godkjennes av den ungarske staten. Blant de som har protestert mot den nye loven er Etikk og religionsfrihetskommisjonen til Sørstatsbaptistene.

Ungarn er et altoverveiende katolsk land. Den romersk-katolske kirken har 5,5 millioner medlemmer. Det finnes 304.000 lutheranere, mens baptistunionen har 17.705 medlemmer. I Ungarn bor det det 10 millioner mennesker.

Du kan lese mer her:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=272813

Ingen kommentarer: