fredag, januar 01, 2016

I din hånd er mine tider

'Alt har sin tid', lød en av tekstene vi leste sammen i Kristi himmelfartskapellet i går kveld, da vi tok avskjed med det gamle året og ønsket det nye velkommen. Vi var 12 stykker som ønsket å innvie oss for et nytt år med å synge og be noen av kirkens eldste hymner, og lytte til Guds ord og ta del i de hellige gavene - brød og vin. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for å tilhøre et slikt fellesskap som møtes i dette enkle bønnekapellet inne i skogen.

Salme 31 har betydd mye for meg lenge. Ved nyttårsleite har vers 15-16 fått en særlig ny aktualitet:

'Men jeg - jeg setter min lit til deg, Herre! Jeg sier: Du er min Gud. I din hånd er mine tider ...'

Det gir både håp og trygghet for fremtiden, selv om den er aldri så usikker. Det er Wilfrid Stinissen som har sagt følgende:

'Å tro er å gi avkall på egen sikkerhet og overgi deg selv til Gud på liv og død. Gud blir din eneste garanti. Et menneske som blir kalt av Gud, inviteres til å la det gamle livet ligge og gå inn i nytt og ukjent liv, i tillit til ham'. 

Tidligere i denne salmen skriver David om overgivelsen:

'I din hånd overgir jeg min ånd ...'. (v.6).

Det er de ordene Jesus låner når Han henger på korset, og skal dø. I disse ordene ligger hele troens mysterium. Den fullstendige tilliten.

Personlig har jeg slitt med å bruke nettopp de ordene. Hva innebærer de egentlig? Jeg kan bruke dem bare som ord jeg lirer av meg, uten at mitt hjerte er delaktige i dem. Men så skriver David noe mer i samme vers: 'du forløser meg, Herre, du trofaste Gud'. Jeg har funnet ut at det er først når du virkelig gjør deg erfaringer av at Gud er trofast, at Han er til å stole på, at Han kan forløse deg, at du med hele deg: ånd, sjel og kropp kan overgi deg i Guds hender med fullstendig tillit.

Når du har kommet dit at du virkelig har overgitt din ånd i Guds hender, så kan du med djup fred også overlate din tid i Hans hånd. Eller som David skriver: mine tider. Med andre ord: alt det jeg opplever, for det er en tid for alt: for sorgen, savnet, gleden og dansen. Alle livets hendelser og omskiftninger.

Overgivelsen er i sannhet Alfa og Omega i Jesu liv, det aller første og det aller siste.

Disse ordene gir meg stor trøst innfor det nye året.

Broder Charles av Jesus ber slik, og jeg gjør hans ord til mine:

'Jeg legger mitt liv i Dine hender.
Jeg gir Deg det, min Gud,
med hele mitt hjertes kjærlighet.
for jeg elsker Deg,
og det er et behov hos meg
å få gi meg selv,
å overgi meg i Dine hender
uten forbehold,
med uendelig tillit,
for Du er min Far.

Ingen kommentarer: