søndag, november 27, 2016

Starter med podcast

I januar 2017 vil jeg starte med å publisere meditasjoner over bibeltekster, legge ut undervisning om bønn og om det indre livet, som podcast. Til å begynne med bare som lyd, men etter hvert også som lyd og bilde.

Takket være gaver fra bloggens lesere har det vært mulig å kjøpe inn utstyret som trengs. En hjertelig takk til dere alle. Alene hadde jeg ikke klart det. Undervisningen vil bli lagt ut gratis. Vi vil likevel være avhengige av gaver for å holde denne virksomheten i gang. Takk til alle som har mulighet og som vil være med på å støtte dette. Gaver kan gis til konto: 1604.04.04345.

Jeg håper at dette skal være til hjelp og inspirasjon til å leve i troen i våre hverdagsutfordringer.

Jeg kommer tilbake med endelig dato for publiseringen av de første pod-castene.

Ingen kommentarer: