søndag, november 27, 2016

Kirkeåret og den gode rytmen

For meg begynner det nye året i dag. Jeg lever med en annen rytme - med det hellige årets rytme, med tidebønnenes rytme. Med vekslingene mellom fastene og festene, mellom høytidene og hverdagene. Med sentrum i gudstjenestefeiringen på oppstandelsesdagen, det som gjør søndagen til en påskedag hele året.

Livet mitt fikk en annen mening når jeg begynte å leve det ut fra denne gode rytmen - bønnerytmen. Da styres livet av evangelienes beretninger om Jesu liv og gjerning, om apostlenes undervisning, og ikke det som til enhver tid er denne verdens agenda gjennom overskriftene i dagens nyheter. Da finner man freden og gleden i Kristi seierrike oppstandelse over døden og alt mørkets velde. Livet leses ut fra korset og den tomme graven.

Ingen kommentarer: