torsdag, november 17, 2016

Oppdraget

"Når vi ser livet som et oppdrag, blir vi oss bevisst at det finnes et hjem som vi er sendt fra og som vi skal vende tilbake til. Vi begynner å se oss selv som mennesker som finnes i et land langt borte som skal formidle et budskap eller arbeide på et prosjekt, men bare for en viss periode. Når budskapet er båret fram, vender vi hjem for å rapportere og hvile fra arbeidet. 

Til de viktigste åndelige områdene hører det å få innsikt om at tiden her på jorden er en tid 'med oppdrag."

Henri Nouwen (bildet) i boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: