fredag, november 11, 2016

Nå er det blitt film om den kreftsyke vekkelsesevangelisten Niilo Yli-Vainio

Niilo Yli-Vainio. Det gikk gjetord om den finske vekkelsesevangelisten - også i Norge. Og selv om det er nøyaktig 35 år siden han døde fascineres mennesker fortsatt av hans liv og tjeneste. Nå blir det film av det.

Filmen: "Valkoinen Yöperhoinen" (Den hvite nattsommerfuglen) har premiere i Lappo i Södra Österbotten i Finland, 19. november og handler om kampene Niilo Yli-Vainio kjempet med Gud. For historien om Niilo Yli-Vainio er en annerledes historie på så mange måter. Han var pinseevangelisten som samlet mennesker i tusentalls, og preket Guds ord for dem, selv om han var en svært merket mann på grunn av alvorlig sykdom.

Han var født i Södra Österbotten i 1920, men det er først når Niilo er 57 år gammel at offentligheten får del i hans gripende livshistorie. Da er han svært alvorlig kreftsyk og svært deprimert. Hele sitt liv har han kjempet med sitt kall, sine traumatiske minner fra krigen og ikke minst har det vært en hard kamp for å klare å underholde sin store familie. Niilo Yli-Vainio kom fra en enkel arbeiderbakgrunn og en periode han bodde i Sverige arbeidet han på flere byggplasser for å spe på den magre evangelistlønnen.

57 år gammel føler han at alt er over. Han har mislykkes, synes han. I sin tid som evangelist har han ikke opplevd å stå i noen vekkelser. Han er sliten. Syk. På 1950- og 1960 tallet hadde han forkynt om Jesu snarlige gjenkomst, og mer eller mindre tryglet mennesker om å omvende seg. Men det bar ingen frukt i det hele tatt.

Fire år senere faller han helt sammen i forbindelse med et hjerteinfarkt i Spania. Det er da han får en invitasjon til Australia. De syv ukene Niilo Yli-Vainio er der taler Gud til ham. Han får et nytt budskap å bringe videre. Denne gangen om Guds kjærlighet og nåde.

I 1977 er han tilbake i Lappo og folk strømmer til møtene hans. Og ikke bare kristne. Mange søker Gud, og mange faller i gulvet når Niilo Yli-Vainio legger hendene på henne. Det var ikke så vanlig på den tiden. Men selv var både Niilo og hans kone Linnea hardt prøvet av en kreftsykdom. Men i sin store kroppslige svakhet fikk Niilo stå i mange store vekkelser. Han reiser verden rundt med evangeliet.

Han dør i 1981 i Spania.

Billedtekst: Niilo Yli-Vainio ber for syke og frelsessøkende.

Ingen kommentarer: