tirsdag, november 08, 2016

Takk til USA!

Amerika byr på det verste og det beste, er det blitt sagt, og det med rette. I dag - når mine amerikanske venner skal velge sin 45'de president - vil jeg gjerne få trekke frem noe av alt det positive som USA representerer, slik jeg ser det.

På denne dagen ønsker jeg å takke Gud for alle de misjonærene som har USA som sin sendenasjon! Hva skulle vi gjort uten alle de menn og kvinner som Gud har kalt, reist opp og sendt ut til de fjerneste avkroker av denne verden. Mange av dem har endt opp som martyrer. Amerikanske menigheter har raust støttet misjons- og barmhjertighetsarbeid verden over, som ikke ville ha overlevd uten den amerikanske støtten. I Amerika har Herren reist opp livskraftige menigheter, bibelskoler, teologiske seminarer og enkeltpersoner som også har skapt ringvirkninger - ikke bare for USA - men også for mange andre land. Det er ingen tvil om at USA spiller en rolle, en profetisk rolle, gjennom historien og den tiden vi lever i. Derfor bildet med flagget og ørnene!

På denne dagen vil jeg takke Gud for Marshallhjelpen som var med på å bygge opp igjen Europa etter 2.verdenskrig. Hvor hadde Europa vært i dag hadde det ikke vært for dette amerikanske hjelpeprogrammet som ble satt i gang i 1947?

På denne dagen vil jeg takke Gud for alle de amerikanske sliterne, som med sine never og sin gode arbeidsmoral, brøt jord, bygget hus og byer, sørget for sine familier og tok vare på en kristenarv de hadde med seg fra stedene de brøt opp fra når de utvandret til det som for dem var 'det lovede land'. Disse verdiene finner du igjen i mange amerikanere i dag.

På denne dagen vil jeg takke Gud for alle amerikanere som har kjempet for frihet, rettferdighet, borgerrettigheter, for fred. Mange av dem mistet livet eller lever med traumer på grunn av dette.

På denne dagen vil jeg takke Gud for amerikanernes fremtidstro og optimisme. For godt håndverk og gode produkter. For all praktisk hjelp de gir til sine venner og lokalsamfunn.

Og for så mye, mye mer.

Og så skal jeg be for valget, om at Gud skal kalle de rette til å sitte i skolestyrene, at de rette senatorene velges, de rette dommerne til Høyesterett og den rette presidenten for en tid som denne.

Ingen kommentarer: