tirsdag, november 08, 2016

Algerie: Kristen familie nektet kristen begravelse

Forestill deg den sorgen det er å miste et kjært familiemedlem. Se så for deg hvordan lokalsamfunnet du bor i vender seg mot deg og truer deg fordi du ikke følger deres tradisjonelle begravelsesritualer. Dette er tilfelle for familien til Amir som døde i Algerie 30. oktober. Den 70 år gamle mannen, som var blitt en kristen, fikk ingen kristen begravelse fordi byens imam truet med å jage familien vekk fra byen.

En død mann blir altså en trussel mot Islam.

Når noen av oss dør skaper det følelser som det er vanskelig å komme seg igjennom, men tenk deg da, på toppen av det hele at du ikke får lov til å begrave dine kjære på en ordentlig måte. Dette er ikke et enkelttilfelle i Algerie. Mange kristne i dette landet opplever det samme.

Når 70 år gamle Amir døde på et sykehus 30. oktober, kom barna hans til sykehuset for å sørge. De samtalte også med en av menighetenes pastorer om selve begravelsen. Familien, som kommer fra Tizi-Ouzou, som ligger i den nordlige Kabylie-regionen, hvor det lenge har pågått store vekkelser og mange muslimer har kommet til tro på Jesus, bestemte seg for at de ville gi Amir en kristen begravelse.

To av hans sønner og en av hans døtre, var som faren, blitt en kristen og blitt døpt i en lokal menighet. Kabyle-regionen av Algerie er et område hvor vi har sett en stor vekst i antall kristne de siste årene. Her finnes mer enn 20 av de 43 protestantiske kirkene i landet som tilhører Sammenslutningen av protestantiske kirker i Algerie (EPA, den største paraplyorganisasjonen for kristne i denne muslimske nasjonen.

Så Amirs familie bestemte seg for å gå imot de islamske begravelsesskikkene. Vanligvis skjer dette ved at det kalles sammen til en likváke i hjemmet til den døde. Folk kommer da sammen for å sørge og synge hele natten igjennom, idet de henvender seg til Allah og Muhammad, og ber dem om å ønske den avdøde velkommen til paradis. Det er også vanlig at den avdøde blir vasket mens det synges religiøse sanger. Det eneste Amir's familie ønsket var at hans kropp skulle vaskes, og det ville noen kristne gjøre.

Dagen etter, selve begravelsesdagen, dukket så imamen opp sammen med sine medarbeidere og noen av de gamle i dette lille samfunnet. De truet med at familien ville bli jagd vekk fra landsbyen om Amir ble begravd etter et kristent begravelsesrituale.

Etter at de hadde gått øket presset fra lokalsamfunnet og familien til Amir gav etter og Amir ble begravd etter islamsk skikk.

La oss be for våre hardt prøvede trossøsken i Algerie.

Ingen kommentarer: