tirsdag, november 08, 2016

Dorothy Day og det amerikanske valget

Det ligger noe symboltungt over denne dagen i 2016. På samme dag som amerikanerne går til valg - og når dette skrives er valgresultatet et godt stykke unna - er det 119 år siden Dorothy Day (bildet), ble født.

Dorothy Day er en av mine store helter. Journalist, politisk aktivist og grunnleggeren av Catholic Worker - en pasifistisk bevegelse som kombinerer direkte støtte til de fattige, hjemløse og marginaliserte grupper i samfunnet. I 2001 ble Dorothy Day innvotert i Kvinnenes æresgalleri i USA, en amerikansk institusjon som ble opprettet i 1969 i den hensikt å hedre kvinner som har gitt viktige bidrag til samfunnet. Og det er det ingen tvil om at Dorothy Day har gjort. Hun har satt djupe spor etter seg, ikke minst ved å løfte frem de marginaliserte gruppene i det amerikanske samfunnet.

Kanskje er tiden kommet for å løfte fram denne uredde kvinnen igjen? Jeg tror det. For Dorothy Day er en forkjemper for sosial rettferdighet, ikke bare for det amerikanske samfunnet, men for alle land og alle steder som undertrykker de fattige og holder dem nede.

Med bakgrunn i sin tro ga Dorothy Day verdighet til de nederste på rangstigen, og bevegelsen hun startet, Catholic Worker, kan man fremdeles regne med. I nesten fem tiår kjempet hun modig og gav stemme til de stemmeløse. Hun gikk hjem til Gud 29. november 1980.

For dagens nymonastiske bevegelse, som jeg selv er en del av, er Dorothy Day, en stor inspirasjonskilde.

Foto: (Bob Fitch Photo Archive © Stanford University Libraries)

Ingen kommentarer: