onsdag, november 23, 2016

Klementsmesse

I følge primstaven feirer vi i dag Klementsmesse. Det gjør vi til minne om en av den tidlige kirkens martyrer. Han ble født i Roma på midten av det første århundre, og skal ha kommet til tro gjennom en preken holdt av apostelen Barnabas. Det er også Barnabas som skal ha døpt Klemens på hans bekjennelse og tro. Enkelte mener at denne Klemens kan være den personen som apostelen Paulus omtaler i brevet til den kristne forsamlingen i Filippi:

"Og jeg ber også deg inderlig, du trofaste medarbeider, om å hjelpe disse kvinnene som kjempet sammen med meg i arbeidet for evangeliet, sammen med Klemens og sammen med de andre av mine medarbeidere som har sitt navn i Livets Bok." (Fil 4,3)

Denne Klemens var dermed omgangsvenn med apostlene.

Tertullian (død ca 225) og Hieronymus (død 420) skriver at Klemens skal ha blitt ordinert til tjeneste av Peter, men skal først ha takket nei. Ved andre forsøk, som skjedde i Neros 12. regjeringsår, skal han ha takket ja til å bli presbyter for menigheten i Rom. Men vi vet ikke noe om denne tiden. Det eneste vi kjenner til er de to brevene han skrev, og som gjengis i norsk oversettelse i boken "De apostoliske fedre".

Klemens skal ha lidd martydøden i år 97 e.Kr.

Ingen kommentarer: