søndag, november 27, 2016

Et dobbelt komme

På denne dagen - 1. søndag i advent 2016 - passer det godt å gjengi en tekst av Kyrill av Jerusalem. Denne søndagen begynner nemlig det nye kirkeåret, og denne biskopen av Jerusalem, som muligens ble født i år 315 og som døde i 386, ble en fornyer av liturgien og han fremholdt kirkeårets betydning. Det var biskop Kyrill av Jerusalem som innførte Den stille uke med palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag:

Vi forkynner Kristi komme, ikke bare ett eneste komme, men også et annet som er langt skjønnere enn det første. Den første var tegn på tålmodighet, det andre bærer det guddommelige rikes diadem.

Alt er dobbelt hva gjelder vår Herre Jesus Kristus. Dobbel er Hans fødsel: Han er født av Gud før alle tider og av Jomfruen i tidens fylde. Dobbel er Hans nedstigning: en som er skjult som ull, og en annen som er åpenbar, den som ligger foran.

Ved sitt første komme ble Han svøpt og lagt i en krybbe. Ved sin gjenkomst er Han kledd i lyset som en kappe.

Ved sitt første komme led Han på korset uten å bry seg om skammen. Ved sin gjenkomst er Han forherliget, omgitt av engleskarer. 

Vi dveler altså ikke ved Hans første komme, men strekker oss mot det annet. Ved det første sier vi: Velsignet være Han som kommer i Herrens navn. Ved det annet skal vi si det samme. Når vi møter Herren sammen med englene, skal vi tilbe og si:Velsignet være Han som kommer i Herrens navn."

Fra Kysse spor av Peter Halldorf. Luther forlag 2002, side 361

Ingen kommentarer: