mandag, november 21, 2016

Når demoniske horder slippes løs

Jeg kjenner en stor nød for Norge. Opprullingen av den store pedofili-ringen hvor så mange som 51 personer til nå er involvert, forteller meg at sterke demoniske krefter er sluppet løs i vårt land. Vi har åpnet opp for noe i dette landet, og vi får nå se ringvirkningene av dette. De 51 kommer fra alle samfunnslag og fra ulike kanter av landet. Ni forskjellige politidistrikter er involvert. Blant de siktede er en advokat, en politimann, flere ingeniører, en forskolelærer og en økonom. Flere av dem har små barn selv.

Når jeg hørte om denne saken ble jeg så sterkt minnet om 1.Mosebok kapittel 19. Der blir vi fortalt om englene som kommer til Sodoma. Det er ikke for ingenting at kapitlet innledes med følgende: 'De to englene kom til Sodoma om kvelden." Det var ikke bare kveld i Sodoma, men også i åndelig betydning. Byen var under demonisk innflytelse. Vi kjenner historien godt: alle byens menn som kommer til Lots hus for å forgripe seg på de to englene. Da har Abraham trådt inn i inderlig bønn til byen, om å spare den. Men den lot seg ikke spare på grunn av at syndens mål var nådd. Byens innbyggere hadde overtrådt en grense og Guds vrede rammet byen og dens innbyggere.

Når jeg leste dette fikk jeg denne fornemmelsen, som om Herren selv talte til meg: Det er de samme demoniske kreftene som nå er sluppet løs i Norge og som manifesterer seg i opprullingen av denne pedofili-ringen.

Maken til råskap som nå avdekkes av politiet i Bergen skal vi lete lenge etter, i hvert fall her i Norge. Hva disse personene har planlagt mot babyer og små barn er uhyrligheter som nesten ikke kan nevnes. Det er all grunn til å takke Bergenspolitiet for fremragende politiarbeid, og det er grunn til å be Norges forbedere om å be for disse politietterforskerne om at de skal lykkes i sitt arbeid og mørkets rike skal avsløres av lyset.

Vi trenger virkelig å be for Norge i disse dager. Det som nå avdekkes av politiet i Bergen bør være en vekker for oss alle om vi har en motstander, som går rundt som en brølende løve, som går rundt for å se hvem han kan oppsluke. La oss be for Norge, la oss be for våre grenser, både de geografiske og de åndelige. La oss be om at alle fiendens planer for denne nasjonen og de som bor der skal avsløres og tilintetgjøres.

Ingen kommentarer: