onsdag, november 16, 2016

Hva bønn er

"Bønn er den sinnets tilstand som lyset fra Den Hellige Treenighet skaper". (Evagrios av Pontus, 345-399).

"Likesom tyven lar seg stanse av våpen, lar også de åndelige tyver seg stans av et hjerte som er opptatt av Ham." (Johannes Klimakos, 575-649)

Ingen kommentarer: