torsdag, november 24, 2016

NB! ISRAEL UNDER ANGREP - PÅSATTE BRANNER EN REKKE STEDER

Rania Sayegh, lederen for et bønnehus i Nasaret, og godt kjent her i Norge som taler ved flere av de nasjonale bønnekonferansene på Grimrud, har i dag sendt ut en sterk og inderlig anmodning om å be for Israel som er under angrep:

Det brenner flere steder i Israel. Brannene er påsatt. Bare i Haifa alene måtte 60.000 evakueres. 30 personer skal være lettere skadet, i følge nettutgaven til The Jerusalem Post. De skal ha pustet inn farlig røyk. Også Universitetet i Haifa er evakuert.

I følge Rania er det også blitt påtent branner i flere landsbyer i det nordlige Israel.

"Nå trenger vi virkelig forbedere som kan be for Israel," skriver Rania. "Be om at brannene blir slukket og at de som står bak blir pågrepet og be om beskyttelse for land og folk."

Jeg slutter meg til oppfordringen og ber alle mine bedende venner om å sette av tid og be for Israel i dag og i dagene som kommer.

Ingen kommentarer: