onsdag, november 09, 2016

Aktiv venting

"Å vente er vesentlig for det åndelige livet. Men å vente som en Jesu lærling er ingen tom venting. Det er å vente med et løfte i hjertet som gjør at det du venter på allerede finnes der.

I adventstiden venter vi på at Jesus skal fødes. Etter påske venter vi på at Ånden skal komme, og etter Jesu himmelfart venter vi på at Han skal komme tilbake i herlighet. Vi venter alltid, men det er en venting i overbevisningen om at vi allerede har sett Guds fotspor.

Å vente på Gud er en aktiv, våkende og glad venting. Når vi venter minnes vi Ham som vi venter på, og når vi minnes Ham skaper vi et fellesskap som er beredt til å ønske Ham velkommen når Han kommer."

Henri Nouwen i boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: