tirsdag, november 08, 2016

Bibelen

Jeg fant en lapp i en av mine gamle Bibler, hvor jeg har skrevet ned følgende. Dessverre husker jeg ikke hvor jeg har hentet det fra (Etter at disse linjene ble skrevet, minnet en venn av meg om hvor det er hentet fra: fra forordet til Det nye testamentet med Salmene og Ordspråkene, utgitt av National Bible Press. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen).

"Bibelen inneholder Guds sinn, beskriver menneskets stilling, frelsens vei, synderes dom. og de troendes lykke. Dens lære er hellig, dens rettesnor bindende, dens historie sann, dens beslutninger uforanderlige. Les og bli vis, tro og vær trygg og praktisér dens innhold så du blir hellig. Den inneholder lys til å veilede deg, mat til å gi deg næring, og trøst til å muntre deg.

Den er den reisendes kart, pilegrimens stav, pilotens kompass, soldatenes sverd, den kristnes autoritet. Her blir paradiset gjenopprettet, himmelen åpnet og helvetes porter avslørt.

Kristus er dens hovedemne, vårt bestes design og Guds ære dens slutt. 

Den skulle fylle våre tanker, bestemme over vårt hjerte og veilede våre føtter. Les den langsomt, ofte og under bønn. Den er en grube av velstand, et paradis av herlighet, en elv av glede. Den er gitt til deg i dette liv, og vil bli åpnet ved Dommen, og vil bli husket i evighetenes evighet. Den involverer oss i det høyeste ansvar, vil belønne det største arbeid og fordømme alle som gjør dens hellige innhold til en bagatell."

Ingen kommentarer: