tirsdag, november 08, 2016

Be for valget i USA i dag

"... og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, og tilgi deres synd og lege deres land." (2.Krøn 7,14)

"if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land." 2 Chronicles 7:14

Ingen kommentarer: