lørdag, november 26, 2016

Gaven vårt fysiske selv utgjør

"Vi må huske på at vi har en kropp som har sine egne lover, og at det fysiske påvirker det åndelige. 

Vi må respektere kroppen vår og dens behov, og ta vare på den mer enn det en håndverker tar vare på verktøyet sitt. Kroppen vår er viktigere enn et verktøy. Den er en integrert del av vårt vesen, av vårt selv."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 255. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: