torsdag, november 03, 2016

Minst 200.000 kristne er 'forsvunnet' i Nord-Korea siden 1953

Minst 200.000 kristne er 'forsvunnet' i Nord-Korea siden 1953. Så mange som 50.000 kristne kan befinne seg i landets utryddelsesleire på grunn av deres tro.

Det kommer frem i en rapport som nylig ble offentliggjort av organisasjonen "Aid to the Church in Need". Rapporten slår også fast at det kan befinne seg så mange som 350.000-500.000 kristne som lever under dette despotiske regimet. De som forsøker å flykte blir fengslet, torturert og henrettet.

Nord-Korea har opplevd gjennomgripende vekkelser før kommunistregimet tok over makten. Før 2. verdenskrig var mange misjonærer svært aktive og i 1948 regner man med at hver femte koreaner var kristen.

Ingen kommentarer: