fredag, november 18, 2016

Vær på vakt - forførelsen er stor!

En skal virkelig være våken i en tid som denne! En kristen som opplevde begynnelsen på 1600 tallet skrev på tittelbladet i sin Bibel: "Vær våken! Forførelsen er stor!" Det gjelder ikke minst vår tid.

En av representantene for den nye nådelæren skriver i en nylig publisert artikkel: "Jesus kom som Gud, for å vise oss Gud."

Dette er ikke kristen tro. Kristen tro er at "Ordet var Gud" og dette "Ordet ble kjød", ble menneske. Det er Gud som kommer til oss i Jesus, og Ordet er Gud. Jesus er sann Gud og sant menneske. Ikke et menneske som "kommer SOM Gud." Han er Gud kommet i kjød. Betyr dette så mye? Det betyr alt: Om Jesus bare var et menneske som kom til oss som Gud, så er Han ingen Frelser. Et menneske kan ikke dø for all verdens synd, men Gud som blir kjød, og lar seg korsfeste og siden dø på et kors, kan frelse.

Den samme mannen skriver: "Da Jesus døde var det ikke for å tilfredsstille .... Guds krav."

I min Bibel står det: "Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham." (Jes 53,5-6)

Helt fra den første kristne tid sto det strid om Kristi person. Heldigvis ble kristologien fastlagt allerede ved de første kirkemøtene, så vi kan stå på trygg grunn. Men opp gjennom kirkens historie og nå helt inn i vår egen tid dukker den gamle forførelsen om Kristi person opp igjen.

Sammen med hele den verdensvide kirke bekjenner vi:

"Og dette må alle bekjenne - stort er gudsfryktens mysterium: GUD ÅPENBART I KJØD, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkene, trodd i verden, tatt opp i herlighet." (1.Tim 3,16)

Dette verset alene avviser tanken om at "Jesus kom som Gud..." og avviser den som vranglære. La oss følge apostelen Paulus og 'rive ned' alle tankebygninger som reiser seg mot Kristus.

Ingen kommentarer: