fredag, november 25, 2016

En mosaikk som viser oss Guds ansikt

"En mosaikk består av tusentalls små steiner. En del er blå, andre grønne, en del er gule, andre gyldne. Når vi ser nærmere etter, kan vi beundre skjønnheten hos hver eneste stein. Men tar vi et steg tilbake, ser vi at alle disse små steinene danner et vakkert maleri. Det forteller noe som ingen av steinene kunne fortelle hver for seg.

Dette er hva livet i det kristne fellesskapet handler om. Hver og en er som en liten stein, men sammen viser vi Guds ansikt for verden. Ingen kan si: Jeg gjør Gud synlig. Men andre som ser oss sammen kan si: De gjør Gud synlig.

Fellesskap oppstår der ydmykhet og herlighet møtes."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: