onsdag, november 09, 2016

Noen tanker ved valget av Donald Trump

Et kraftig jordskjelv har rammet verdens børser etter at det ble kjent at Donald Trump vant presidentvalget i USA. Det gir oss en pekepinn på hvordan verdensmarkedene tror Trump seieren kan påvirke verdensøkonomien fremover. Samtidig med jordskjelvet stiger prisen på gull. Det gir uttrykk for angst og uro for fremtiden. Og det ikke uten grunn. Noen av økonomene som folk gjerne lytter til er ikke optimistiske. Tvert om. De mener at planen Trump lanserte for en revitalisering av økonomien i august i år, er fjern og kunnskapløs - og - nettopp, en fare for verdensøkonomien.

Men det er ikke dette som bekymrer meg mest. Jeg er mer forundret over den støtten mange konservative, evangelikale kristne, har gitt Trump og hvordan de gleder seg over valgseieren i dag. Jeg har djup respekt for at andre ser dette annerledes enn meg, men jeg har gjort meg noen refleksjoner om dette:                                                                                                                                                  

Som evangelikale kristne er vi opptatt av familieverdier, men mannen man støtter er skilt og gjengiftet tre ganger. Betyr det noe?

Trump har en rekke ganger avslørt at han har et syn på kvinner som er Bibelen og kristen etikk helt fremmed. Joda, de fleste kristne som støtter ham tar avstand fra dette, men likevel støtter de ham. Vi lever i en tid med sterk fokus på mobbing, men støtter en mann som mer enn mange andre bruker mobbing som en del av både sitt språk og sin væremåte.

Jesus lærte oss at vi ikke kan tjene Gud OG Mammon. Mammon blir av Jesus definert som en avgud. Alt med Trump handler om penger, og mer penger. Ikke minst gjennom gamblingen som skjer på hans mange casinoer. Hvordan får man dette til å henge sammen? Hvordan kombinerer man grådighet og kristen tro?

Hvordan får man populisme, nasjonalisme og isolasjonisme til å forenes med kristen tro? For det er jo denne linjen Trump har lagt seg på. Med Trump kan ikke Europa regne med USA lenger som noen støtte om noen av NATO-landene skulle utsettes for angrep. Han har sagt det like ut at om de ikke betaler inn penger til utgiftene vil ikke USA stille opp. Det har naturlig nok skapt stor bekymring i Estland, Latvia og Litauen.

Det hele ser ut til å koke ned til det faktum at Trump skal verne om barnet i mors liv, familien og støtte Israel. Er det så sikkert? Er det i det hele tatt mulig å reversere abortloven i USA? Og familieverdier? Fra en mann som ser på kvinner som en forbruksvare? Som ser på sin datter som 'litt av et støkke'? Er det i det hele tatt mulig å reversere loven om samkjønnede ekteskap? Og de ekteskapene som er inngått, skal de erklæres ugyldige? Og hva Israel angår, hvilken garanti har vi for at ikke Trump vil vende dette strategisk viktige landet ryggen. Han vender jo samarbeidspartnere i NATO i ryggen? Og Iran-avtalen, som han vil nullstille, er godkjent av FN, og ikke noe enkeltstående land visst nullstille den.

Jeg er redd mange kristne etter hvert som tiden går vil bli veldig skuffet.

Faren for å bli forført er et av de første eskatologiske tegnene Jesus kommer med. Og jeg er skremt når vi nå ser i land etter land ropet på 'den sterke lederen'. Og folk løper etter de. Vi ser det i Europa i dag, og vi ser det nå i USA. Bibelen sier at en dag vil Antikrist stå fram. Vil vi da kunne avsløre hvem han er, eller vil vi bli forført?

Nei, jeg sier ikke at Donald Trump er Antikrist.

Men la oss være våkne i en tid som denne!

Noen har ment at Donald Trump er som en moderne kong Kyrios som Gud har reist opp. Det kan godt være. Jeg vet ikke. Jeg vet bare dette: Fordi vi lever i tiden før Jesu gjenkomst, vil jeg være veldig, veldig forsiktig med hvem jeg gir min støtte.

Inntil Han kommer vil jeg be, og vi er spesielt kalt til å be for personer i høye stillinger, som Donald Trump er, og jeg vil be for USA og velsigne denne store nasjonen:

"Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og nøysomhet. Dette er godt og velbehagelig for alle mennesker." (1.Tim 2,1-3)

I den forbindelse vil jeg nevne noe veldig interessant med Donald Trump! Hans mor, Mary MacLeod Trump, stammer fra Tong på det skotske øya Lewis. Her brøt det ut en stor vekkelse på 1950-tallet, og Mary skal ha opplevd denne og talt varmt om det som skjedde den gangen i alle år etterpå. Hun skal i følge de opplysningene en god venn av meg kjenner til ha vært en ivrig beder. La oss be om at arven etter mor skal påvirke Donald Trump. Det er lov å håpe på under.

Ingen kommentarer: