fredag, november 04, 2016

Til minne om Jesus og de hellige

"Å tilhøre de helliges samfunn er å ha bånd til alle mennesker som forvandles av Jesu Ånd. Disse bånd er djupe og inderlige. 

De som har levd som Jesu brødre og søstre fortsetter å leve i oss selv om de døde, akkurat som Jesus fortsetter å leve i oss selv om Jesus døde.

Vi lever våre liv til minne om Jesus og de hellige, og dette minne er levende. Jesus og Hans hellige finnes med i våre aller djupeste åndelige kunnskap om Gud. De inspirerer oss, viser oss veien og gir oss håp. De er med oss i den stadige forvandlingen vi lever i. Ja, vi bærer dem i våre hjerter, holder dem levende og lar dem være med oss i det vi gjør."

Henri Nouwen i boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: