lørdag, februar 06, 2021

15 kristne organisasjoner klager til Kringkastingsrådet


15 kristne organisasjoner går sammen om en felles klage til Krinkastingsrådet vedrørende de antisemittiske uttalelsene til Shaun Henrik Matheson i NRK programmet 'Shaun på P13'. Dette kommer i tillegg til de 8 organissasjonene som har gått til politianmeldelse av de famøse uttalelsene.

Det er avisen Dagen som melder dette i dag.

Følgende kristne organisasjoner står bak klagen: 

Den norske Israelsmisjon

Indremisjonsforbundet

Pinsebevegelsen i Norge

Norsk luthersk Misjonssanband

Norsk råd for Misjon og Evangelisering

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ordet og Israel

Det norske Misjonsselskap

NLA Høgskolen

Normisjon

Ungdom i Oppdrag

Frikirken

Norges kristelige student- og skoleungdomslag

Det Norske Baptistsamfunn

Oslo katolske bispedømme

Norges kristne råd


Ingen kommentarer: