onsdag, februar 10, 2021

Fastetiden - en gave som varer i 40 dager


Med Askeonsdag, som er onsdag i neste uke, tar vi fatt på 40 fastedagene som ender med den strålende påskedagen og Kristi oppstandelse fra de døde. De 40 dagene er gitt oss som en gave av kirken til fordjupelse, leve lettere og enklere og mer konsentrert.  Dager til å sentrere alt rundt Jesus. Tynne. Til å legge vekk ting. Kaste.

De 40 dagene innlerdes med Askeonsdagen. Fra riktig gammelt av, var det vanlig å gå til kirken på askeonsdag, slik at presten kunne tegne et korstegn på den troendes panne. I det han tegnet korstegnet sa presten: "Kom i hu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv. Vend om og tro på evangeliet." Fortsatt er det kirker som markerer Askeonsdagen og hadde Kristi himmelfartskapellet vært åpnet, hadde vi også gjort det. 

Askeonsdag er på en særlig måte dagen da vi ser oss selv i speilet. Det har vi godt av. Se sin egen synd. Bekjenne den og vende om.  Festen er over. Fasten har begynt. Nå ser vi frem mot den strålende påskedagen!
Fastetiden før påske omfatter 40 dager - eller fem uker - som etterfølges av Den stille uken. Alt kulminerer med Kristi seierrike oppstandelse fra de døde. Med selve håpet! Dette er den viktigste av alle årets fastetider. Nå skal vi forberede hjerte, tanke, hånd og kropp på det som kommer. Dette er ettertankens tid fremfor noen. En forberedelsestid. En tid for omvendelse, omprioriteringer. Si ikke at det ikke er nødvendig!
I "Gammel norsk homiliebok", som er en samling med prekener holdt i Norge på 1100-1200 tallet, finnes det også en preken for Askeonsdag. Hvem som har holdt denne prekenen er det ingen som vet, men det er en preken om fastens nødvendighet. Det er tydelig at predikanten er påvirket av den hellige Gregor av Nyssa, og Basilios av Caesarea. Talen er lang, så den lar seg ikke gjengi i sin helhet på bloggen, men jeg vil gjerne dele en setning med bloggens lesere, som fanget min oppmerksomhet, da jeg leste den i går. Her heter det: "Den gamle fiende seiret over ham som spiste, men ble selv beseiret av Ham som fastet." Det siktes til Adams fall, og til Kristus som seiret over satan i ørkenen.
Askeonsdag har fått navnet sitt etter en av de aller viktigste symbolene i Bibelen på fasten - asken. I bibelsk tid kledde folk seg i sekk og aske for å vise anger og omvendelse. Profeten Daniel strødde aske over seg når han ropte til Gud                 
Jeg gleder meg til å ta fatt nok et år, selv om koronatiden på mange måter er en eneste lang faste.

Ingen kommentarer: