onsdag, februar 03, 2021

Åtte Israelsorganisasjoner politianmelder NRK's Shaun Henrik Matheson for hatkriminalitet


8 israelsorganisasjoner har gått sammen om å politianmelde NRK-programlederen Shaun Henrik Matheson for brudd på rasismeparagrafen. Det er avisen Dagen som melder dette i kveld. For første gang siden de famøse uttalelsene til Shaun Henrik Matheson falt har statskanalen kommentert hans antisemittiske tirade på egen plattform. Det skjedde i Dagsnytt 18 i kveld. Det til tross for at NRK har mottatt over 300 klager. NRK beklager uttalelsene, men sier samtidig at de famøse uttalelsene ikke vil få noen konsekvenser for Matheson. Det er berammet et møte i Krinkastingsrådet i neste uke, og det er varslet at saken vil komme opp der.

De åtte organisasjonene som har anmeldt programlederen er: den norske avdelingen av Internasjonale kristne ambassade Jerusalem, her representert ved sin direktør Dag Øyvind Julissen, Den Norske Israelsmisjon, Med Israel for fred, Ordet og Israel, Norge-Israelsforeningene, Hjerte for Israel (pinsebevegelsens arbeid i Israel), Venner av Israel i norsk fagbevegelse og Jødisk Nasjonalfond Norge.

Shaun Henrik Matheson er anmeldt for brudd på straffelovens paragraf 185, som omhandler framsetting av diskriminerende eller hatefulle ytringer.

I anmeldelsen heter det: "angrepet rammer en hel befolkningsgruppe på bakgrunn av deres religion og deres nasjonale eller etniske opprinnelse. Matheson fremmer hat mot jøder i Israel etter mønster av klassisk antisemittisme. 'Guds utvalgte folk' fremstilles som grusomme og hevngjerrige."

Den norske Israelsmisjon sier i en uttalelse fra seniorrådgiver og idligere generalsekretæt Rolf G. Heitmann at NRK demoniserer Israel:

"NRK-programlederens retorikk og den hånlige latteren som medfølger, er i beste fall uanstendig, i verste fall svært jødefiendtlig."

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, skriver på lederplass at Shaun Henrik Mathesons uttalelser tirsdag "var en eneste lang dehumaniserende antisemittisk tirade om Israel. Det som ble ytret inn i den NRK-mikrofonen er faktisk det verste vi har hørt fra vår statskanal noen gang. Det sier ikke så rent lite,"

Ingen kommentarer: