mandag, februar 22, 2021

Herrens profetiske kalender


Jeg er nysgjerrig på å finne ut hvilken tid det er i Guds kalender, for mitt liv personlig og for den nasjonen jeg lever i. Derfor har jeg begynt å spørre Gud: 'Hvilken tid er det?' Det er en god og viktig bønn å be. Ved en anledning sa Jesus: 'Om kvelden sier dere: Det blir godvær, for himmelen er rød. Og om morgenen: I dag blir det uvær. for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde.' (Matt 1,2-3)  Jesus gråt over Jerusalem fordi byen ikke kjente sin besøkelsestid: 'Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øtne.' (Luk 19,41-42)

Forkynneren slår fast at 'Alt har sin tid...' (;For 3,1)

Allerede på Bibelens første blad finner vi at Gud har fastsatt ulike tider og sesonger: 'Og Gud sa: La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen og natten. Og de skal være et tegn som fastsetter høytider og dager og år.' (1.Mos 1,14) 'Fastsetter tider...' oversetter andre bibeloversettelser. Dette er et nøkkelord for å forstå Guds profetiske kalender. Allerede fra den menneskehetens historie finnes det tider, og sesonger som er fastsatt av Herren. For tiden er i Guds hender. 'I din hånd er mine tider.' (Salme 31,16) Og Herren har også fastsatt høytidene, som omtales som Herrens høytider.

Det er også gitt en spesiell tid for nasjonene: 'Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, OG HAN SATTE FASTE TIDER FOR DEM og bestemte grensene mellom deres bosteder.' (Apg 17,26 uthevelsene mine). I Daniels bok får vi flere eksempler på verdensriker som kommer og går. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er tidsaldrenes konge og verdenshistoriens herre. En dag må alle jordens konger bøye seg for Ham: 'Jesus Kristus ... herskeren over kongene på jorden.' (Åp 1,5) 

En ny dag er i ferd med å begynne! Det bibelske døgnet begynner når solen går ned, så dagen begynner med mørket. Det er verd å merke seg i en mørk tid som vår. '... det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys...' (1.Mos 1,2-3)

Koronaepidemien er virkelig en treskeplass, både for enkelinivider og nasjoner. Det viser hvor vi har vårt hjerte og våre prioriteter. Tidene er vanskelige og mørke, men det gryr av dag! Nå gjelder det virkelig å kjenne tiden vi lever i og er inne i. Dette er en tid for å våkne og holde oss våkne. Ikke en tid for åndelig søvn. Himmelske strukturer er midlertidige og fleksible, jfr ny vin i nye skinnsekker. La oss være åpne for å restrukturere, ha løse teltplugger, kunne endre ting raskt. Er vi underlagt øverstbefalende i Herrens hær, handler det ikke om meg, mitt eller mine, men om Ham! 

Ingen kommentarer: