onsdag, februar 17, 2021

En god venns 75 års dag


En god venn og kollega fyler 75 år i dag. Jack Slaugh, her til høyre på bildet, tjente trofast Herren i mange år som pastor for Den internasjonale baptistkirken i Sandvika.

Marilyn og Jack kom til Norge på 1980-tallet, og bygget opp en livskraftig menighet i Sandvika utenfor Oslo, som i dag teller mellom 20-30 ulike nasjonaliteter. Den Internasjonale Baptistmenigheten, som begynte som en menighet for amerikanere som enten var bosatt eller arbeidet i Oslo-området, er blitt flerkulturell, og lever virkelig opp til navnet sitt.

Jeg ble kjent med ekteparet Slough i den siste fasen av tiden de var her i Norge, på 2000-tallet, i en viktig fase av mitt liv. Jeg møtte to svært dedikert mennesker, som levde et liv tydelig preget av Jesus og med en kjærlighet til den lokale menigheten som grep meg sterkt. De levde og åndet for en ting: At Jesus skulle ha all ære, og at menigheten skulle vokse, ikke bare i antall, men også i kunnskap og kjennskap til Jesus. Gjennom bunnsolid bibelundervisning la Jack Slough et fundament som førte til vekst og modning. For Jack Slough hadde og har en urokkelig overbevisning om kraften i Guds ord som forløses når Ordet blir forkynt. For ham er Bibelen Guds autoritative, guddommelig inspirerte Ord, gyldig til alle tider, og det man bygger både liv og lære på. Marilyn tjente også med sin sang og musikk, alt til Guds ære.

Å møte et så dedikert ektepar gjorde inntrykk. Deres raushet og varme likeså. De bød på seg selv, hadde tid til å lytte, viste omsorg og gav masse kjærlighet. Samtalene i deres hjem er dyrebare minner.

Jeg takker Gud for Marilyn og Jack. De ble prøvd med sykdom, med også i disse fasene av livet, ble de et eksempel for alle oss som stod rundt dem. Deres overgivelse til Gud, deres villighet til å følge Ham også i de vanskelige tidene, gjorde noe med oss. Vi ønsket å etterfølge deres overgivelse og tro også i livets motbakker.

Nå i ettertid - etter at Marilyn og Jack dro tilbake til USA for å tjene Guds rike der, i en menighet hvor de også der måtte begynne alt fra begynnelsen av, har jeg tenkt på deres offer. De siste årene hadde de alle barna sine i USA, barnebarn og resten av familien. Dette ofret de for å tjene Guds rikes sak i Norge. Hele familien Slough har betalt prisen for det. Belønningen venter dem i himmelen. Selv kjenner jeg på en djup takknemlighet for å ha hatt privilegiet å få møte Marilyn og Jack. Gjennom dem har jeg lært mye om det å tjene andre.

Gratulerer med 75 års dagen, Jack, jeg savner deg veldig! Vi hadde trengt din røst i Norge. For meg er du pastorens pastor.

Ingen kommentarer: