onsdag, februar 03, 2021

Antisemittisk innslag i NRK får ingen konsekvenser for NRK-medarbeider


De grovve antisemittiske uttalensene og løgnene til  NRK-medarbeideren Shaun Henrik Matheson (se skjermdupp), får ingen som helst konsekvenser for hans arbeid i statskanalen. Det var i går at Shaun Henrik Matheson i en direktesending i radioprogrammet 'Shaun på P13', kom med uttalelser som: 'Nesten som jeg skullle ønske at vaksinen ikke virket' og 'skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn.' 

NRK's ledelse valgte i går kveld å fjerne programinnslaget fra sitt arkiv, og beklaget hendelsen. Men det er også den eneste konsekvensen dette får. Det hører med til historien at NRK så langt ikke har omtalt saken på sine nettsider, men overlatt andee medier til å skrive om den. Dette til tross for at NRK fikk mange henvendelser fra sine lyttere etter det famøse innslaget.

NRK har tidligere formidlet jødehat gjennom satireprogrammet Satiriks. Etter sterkt offentlig press valgte NRK å fjerne dette innslaget, men det satt langt inne for underholdningsdirektør Charlo Halvorsen i NRK å beklage at dette innslaget ble sendt. Det er den samme Charlo Halvorsen som har ansvaret for programmet til Shaun Henrik Matheson.

Ingen kommentarer: