lørdag, februar 27, 2021

Merkelig dåpspraksis


I dag leste jeg om en merkelig kristen dåpspraksis som jeg aldri har hørt om tidligere. En forkynner inviterte til å la seg døpe for første gang eller om man skulle ønske å la seg døpe 'inn i en ny sesong', en ny årstid i livet. Hvor tar man det fra? Noen slik dåp finnes ikke i Det nye testamente. I Det nye testamente beskrives 'en dåp', jfr Ef 4,5 og er den dåp som skjer til Kristus i 'Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn,' jfr Matt 28,19.

I 1.Kor 15,29 beskiver Paulus en dåpspraksis som har funnet sted i Korint, mest sannsynliig en form for stedfortredende dåp for de døde. Noen mente at man kunne la seg døpe på vegne av noen som var døde men som ikke var blitt døpt mens de levde. Men noen stedfortredende dåp finnes ikke. Kristen dåp er alltid personlig. Det er ingen gyldig dåp om man lar seg døpe på vegne av noen. 

Perxonlig gleder jeg meg for tiden over ordene fra Romerbrevets 6.kapittel:

"Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv." (6,3-4)

Ingen kommentarer: