tirsdag, februar 23, 2021

Martyrenes blod er kirkens såkorn igjen i Myanmar

Myanmar blør. Folket har tatt til gatene. Det er store protester over hele landet mot det voldelige militærdiktaturet. Det skytes med skarpt mot sivillister. Soldater har blod på hendene.

Myanmar eller det tidligere Burma er en nasjon som er blitt berørt av Gud. Det hele begynte med baptisten Adoniram Judson (bildet), ikke uten grunn kalt 'Burmas apostel'. Judson oversatte Bibelen og underviste om hvem Jesus er, men det skulle gå seks lange år før den første kom til tro. I dag er det 1,6 millioner baptister i Myanmar. Til sammenligning teller Den romersk-katolske kirke 750.000 mennesker. Pinsevennene teller omlag 100.000.

De første som ble kristne tilhørte Karen-folket. De første evangelistene som talte Guds ord til dette folket ble drept. Før Karen-folket fikk vite hvem Jesus er, hadde de lyttet til en gammel mann som uten å forstå hva han gjorde hadde talt profetisk om at det en dag skulle komme en hvit mann med en hellig bok og fortelle dem om Guds kjærlighet. Mannen som profeterte dette var ingen kristen.

Det var store offer for å nå Myanmar med evangeliet.

Adnmiram Judson lykkes med å oversette Bibelen. Det var et nitidig arbeid. Men alt som Judson hadde skrevet ned ble brent, og budskapet om Jesus ble forbudt. Misjonærer led martyrdøden og Adomiram Judson måtte begynne oversettelsesarbeidet på nytt.

Disse dagene ber vi for Myanmars innbyggere. For alle våre trossøsken. Flere av dem står i frontlinjen for demokrati og frihet. Ubevæpnet. Men de ber, de tror og en dag vil de seire.
 

Ingen kommentarer: