torsdag, februar 04, 2021

Internasjonal leder for kirkerådet: Grovt eksempel på antisemittisme


 Nå er det snart bare Underholdningsdirektøren i NRK, Charlo Halvorsen, som ikke kan innrømme at de famøse uttalelsene til Shaun Henrik Matheson var antisemmitiske. I dag kom preses i Den Norske kirke på banen (se egen sak), med eget brev til kringkastingssjefen hvor han sier klart og tydelig fra: Innslaget til Metheson var antisemittisk og krever at NRK tar grep.

Det satt langt inne for Charlo Halvorsen med å innrømme noe som helst siste gangen NRK var i hardt vær for å bedrive antisemittisme i programmet Satiriks. 

Men preses, biskop Olav Fykse Tveit, er ikke alene om dette. Like tydelig er den internasjonale diretøren i Kirkerådet/Mellomkirkelig råd, Berit  Hagen Agøy (bildet). På sin Facebook-profil skriver hun:

'I forbindelse med Holocaustdagen skrev jeg her på Fb at vi må avsløre antisemittisme der hvor den finnes også i vår tid. Så gikk det ikke mange dagene før vi fikk et grovt eksempel fra NRK. Mange reagerte heldigvis umiddelbart og NRK måtte beklage. Dessverre må vi alltid være på vakt mot gammelt grums som popper opp igjen. Det ser ut som om antisemittismen har god grobunn under pandemien. Nå må vi være våkne - slik Dagens leder beskriver det på en god måte.'

Så linker hun til Dagens leder som er skrevet av sjefredaktør og medlem av Krinkastingsrådet, Vebjørn Selbekk.

Det hører vel med til sjeldenhetene at de to er enige! Men det understreker samtidig alvoret i saken. NRKs ledelse bør nå komme på banen med mer enn en lunken beklagelse.

Billedtekst: Berit Hagen Agøy. Foto Wikipedia

Ingen kommentarer: