søndag, februar 21, 2021

Salmen "Turn your eyes upon Jesus" ble skrevet av blind kvinne


Føler du deg misfornøyd, deprimert fortvilet? Helen Howarth Lemmel opplevde det samme da hun ble rammet av en sykdom som gjorde henne blind blind og som et resultat av det ble forlatt av mannen sin. Likevel, midt i hennes situasjon, vendte hun seg til Jesus og skrev over 500 salmer med lovsang og tilbedelse! Denne elskede salmen kom ut i 1922. "Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace."

- Gary Blanchard

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: