lørdag, februar 06, 2021

Bønnen 'Vår Far', del 7


"Gi oss i dag vårt daglige brød..." I et overflodssamfunn som Norge tar vi det nok for gitt at vi har mat på bordet opptil flere ganger om dagen. Før hadde vi søndagsmiddag. Den var spesiell. Gjerne med desert til. Nå kan vi ha søndagsmiddag hver eneste dag, om vi vil. Derfor kjennes det vel kanskje litt malplassert å be om det daglige brød.

Kanskje er vi blitt for blasserte og godt vant, og mindre takknemlige for det vi har? For daglig brød er ingen selvfølge for mange mennesker. Veldig mange. Og det har ikke alltid vært slik i Norge heller, som det er nå. Slik behøver det heller ikke bli. Det kan komme uår, og så avhengig vi er av forsyninger vi er fra utlandet for å skaffe til veie 'brød på bordet', er vi svært sårbare. Mye mer sårbare enn vi liker å tro.

Brød er ferskvare. Troen er også ferskvare. Denne bønnen handler om ' i dag'. Det er en daglig bønn om daglig brød. 

Bønnen 'gi oss i dag' betyr i denne sammenheng 'det substensielle' - i betydningen stofflige, konkrete, solide, vesentlige og nærende. I motsetnuing til det som er abstrakt. Bønnen 'gi oss i dag vårt daglige brød' kunne ikke ha vært mer konkret. Den handler om våre hverdager og det er som kjent flest av dem.

Frem til nå har vi bedt om at Hans navn skal helliges, at Hans rike skal komme og at Hans vilje skal skje i himmel og på jord. Ført når vi har bedt om dette er det naturlig at bønnen handler om våre liv. Dette handler altså mye om hva vi setter først. Gud eller oss selv. Det handler om å være til for Ham og ha Ham som sentrum. Nå kommer vi innfor Gud med våre behov. 

Og bønnen handler om hva vi mangler og hva vi trenger.

Brødet symboliserer ikke bare brød og mat, for 'mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn., jfr Matt 4,4. Brødet symboliserer derfor alt som er nødvendig for å leve eller som muliggjør vår eksistens.

Med andre ord: Gud.

Det er bare Gud som tilfredstiller - metter. Om seg selv sier Jesus: 'Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.' (Joh 6,35)

Det er ikke en ting som er livets brød. Det er ikke et symbol. Det er HAM. 

Det er dette som kommer til konkret anvendelse i nattverden, i Herrens måltid. Jesus er inne på dette i den samme talen hvor Han refererer til seg selv som livets brød: 

'Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise? Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk  Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham...(v.51-56)

fortsettes

Ingen kommentarer: