onsdag, februar 10, 2021

Stadig vanskeligere å være evangelikal kristen i Europa


Det blir atadig vanskeligere å være en evangelkal kristen i Europa. Russland har som kjent innført en anti-terrorlov, som har medført strenge restriksjoner og store begrensninger for hva evangelikale menigheter kan drive med. Brudd på denne loven har i enkelte tilfeller medført bøtelegging og sågar arrestasjoner. Nå følger Frankrike etter. Den franske innenriksministeren, Gerald Darmanin, tar bladet fra munnen og kaller 'evangelikale kristne et stort problem.' Det er nettstedet 'Evangelical Focus', som skriver om dette.

Ifølge Kristelig Pressekontor og journalist Stein Gudvangen har den franske innenriksministeren sagt følgende til TV-stasjonen CNews, som er Frankrikes største: 'Vi kan ikke diskutere med mennesker som nekter å skrive under på at republikkens lov står over Guds lov.'

Selv om Frankrike er et sekulært land er anslagsvis 75 prosent av befolkningen døpt i Den romersk-katolske kirke. Det er trolig bare to-tre prosent som er protestanter, og fem-syv prosent er muslimer. 

Innenriksministeren understreker at han ikke mener protestanter er å ligne med islamistiske terrorister, men inkluderer likevel ikke-katolikker i sin kritikk. Nå er evangelikale kristne redd for å bli rammet av restriksjoner i sin virksomhet.

Norge er heller ikke noe unntak! Nå nektes lærerstudenter fra kristne høyskoler studieplasser i Oslo-skolene. Og i enkelte kommuner begynner man allerede å sette krav til ensretting ved å kreve at menigheter skal motvirke 'alle former for diskriminering' for å få kommunal støtte. Menigheter som har satset alt på den statlige-og kommunsale tilbakebetalingen av kirkeskatten vil garantert oppleve at de vil bli satt på en hard prøve. Skal de være tro mot sin overbevisning eller må de gå kompromissets vei for å få penger til virksomheten?

Ingen kommentarer: