mandag, februar 22, 2021

En ny generasjon bedere kommer


 Deler av denne helgen har jeg deltatt på de digitale sendingene fra 'Sammen for Hans ansikt', den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud som Nasjonalt bønneråd og Ungdom i Oppdrag arrangerer hver år. Jeg sitter i ledergruppen for konferansen. Underlig å ikke kunne være fysisk tilstede på Grimerud. Jeg har vært med i ledelsen helt siden den ringe begynnelsen av disse nasjonsale bønnekonferansene, men koronasituasjonen gjorde at jeg ikke kunne delta fysisk i år. Men jeg fikk anledning til å holde et seminar over nettet om forønns- og vektertjenesten. 

Det som grep meg så veldig med årets konferanse var to ting: generasjonene som står sammen og: den nye generasjonen bedere som nå vokser frram! Nå er vi vitne til at flere av de seere års profetiske budskap gitt til Norge, og gitt til konferansen, går i oppfyllelse rett foran våre øyne! Vi har sett konturene av at noe er på gang de siste årene, men nå blomstrer det! Unge bedere, unge lovsangere, unge møteledere, unge talere - og noen fra min generasjon innimellom! Høvdingen Alv Magnus var på plass, og talte med profetisk klarhet, skarphet og tyngde. Det er så fantastisk å få være en del av dette og det Gud gjør i nasjonen vår. Jo da, det er et åndelig mørke rundt oss - også i Norge - men det er mye lys også! En ny generasjon er i ferd med å reise seg, og så får vi som begynner å dra på årene være heiagjeng. Det er en rolle jeg gjerne innehar. Tenk å se det vi ser nå! 

Denne helgen er det blitt bedt over hele Norge, i bygder og byer. Det er blitt meg fortalt at det har vært solgt mer enn 400 pass som gjorde det mulig å se sendingene. Regner du minst to pr pass er vi oppe i over 800 mennesker, og i enkelte tilfeller er det nok flere som gikk sammen om å se sendingene. Det betyr at dette er den bønnekonferansen i vår regi som har hatt flest deltagere noensinne!

Jeg gleder meg også over Benedicte og Gjermund Mella - det unge ekteparet som leder One Thing Europe. Det var en stor ære å bli intervjuet av dem i deres podcast torsdag kveld. De eom er interessert kan gå til nettsiden deres: One Thing Europe og se sendingen der.

Disse dagene har brakt meg bokstavelig talt på kne for Gud. Jeg måtte innvie meg på nytt for en ny tid som denne, og tydeliggjøre kallet mitt. Etter å ha gjort det, sovnet jeg. Da jeg våknet våknet jeg med disse profetiske ordene fra en venn: "Jeg hører Herren si: Hva du sår og planter i dag, vil jeg vanne1 Snakk om bekreftelse. Rett etter dette skriver en annen venn til meg følgende: "Tiden er kommet! En hellig bønnekrig er blitt startet nok en gang. Hellig, hellig, hellig er Herren. Ører til å høre med , øyne til å se med, hjerter til å bli formet av Hans Ånd. Det er en Ånd, en kropp i Kristus."

Vedkommende ga meg også et profetisk ord på lørdag. Det er så personlig at jeg ikke skal gjengi det. 

Jeg er begeistret. Heftig begeistret - over det Gud holder på med for tiden. Det er så mye å glede seg over. Det er så mye å takke for.

I det vi begynte å planlegge årets bønnekonferanse fikk jeg Salme 110 mens vi ba. Jeg vil gjerne få sitere vers 3:

"Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut v morgenrødens skjød."

Det er det vi opplever nå.

Er det rart jeg er begeistret?

Ingen kommentarer: