søndag, februar 14, 2021

Desto fastere har vi det profetiske ord


"Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige." (Hebr 11,3)

Tiden vi lever i er blitt så alvorlig for meg at jeg mer enn noensinne før kjenner meg dratt mot det profetiske ord som vi finner i Den Hellige Skrift, Bibelen. Som de første kristne ber jeg: Marana ta! Hvilket er arameisk for: 'Kom Herre Jesus' eller 'Vår Herre kommer'. Jeg tok nylig beslutningen om at jeg vil bruke resten av året 2021 til å lese, studere og be meg igjennom Johannes' åpenbaring. Jeg har lest den mange ganger før, men denne gangen vil jeg bønnelese den og granske den.

Det profetiske ord er blitt marginalisert i mange forsamlinger. Og det til tross for at det står mer om Jesu gjenkomst enn om Hans første komme. Det er ikke så vanskelig å forstå det, for det har vært så mange teorier og påstander om endetiden og eskatologien, som har vist seg ikke å stemme. Åpenbaringen er det knapt nok noen forkynner i dag (det finnes hederlige unntak) som åpner eller forkynner fra, med unntak av de såkalte syv sendebrevene i kapittel 2 og 3. Men når hørte du sist noen tale om Guds vredesskåler eller om Dyret eller Den store horen? 

Vi er så redde for å bli oppfattet som spekulative, dømmende, at vi lukker denne boken og våger oss ikke på å åpne den. Det er leit, fordi Åpenbaringen inneholder kanskje den sterkeste kristologien som finnes og som vi dermed går glipp av. Åpenbaringen handler ikke først og fremst om de eskatologiske tegnene, men om personen Jesus Kristus. Han er og blir bokens sentrum.

Et bibelord jeg tenker mye på i denne tiden er ordene fra 1.Pet 1,19:

"Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgentjernen går opp i deres hjerter."

Tiden vi lever i er virkelig mørk. Da tenker jeg ikke bare på pandemien og dens mange ringvirkninger, men på våpenooprustningen, klimaendringene, truslene fra både Iran og Nord-Korea, jødehatet og mye mer. Men i en slk mørk tid har vi noe som er fast og sikkert, og det er det profetiske ord. Det er det ordet vi gjør vel i å akte på, sier apostelen Peter. Det lyser i mørket og vil lyse helt til Den klare morgenstjenen lyser og Jesus kommer igjen. Han er vårt salige håp.

Nå er det en velsignelse å lese alle Bibelens bøker, men penbaringen er den eneste av Bibelens 66 bøker som lover leseren en spesiell velsignelse om man leser den:

"Salige er de som leser og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som står skrevet. For tiden er nær." Åp 1,3

Leser. Hører. Tar vare på.

Kan jeg få lansere en ide: Hva med å samles på zoom (eller lignende) eller via telefonen i disse koronatider for å lese høyt fra Åpenbaringen sammen? Ikke nødvendigvis kommentere, men lese. Det er en spesiell velsignelse knyttet til det, sier apostelen Johannes. 

Ingen kommentarer: