lørdag, februar 13, 2021

Bønnen 'Vår Far', del 11


Djevelens makt er begrenset. Han er ikke allvitende, eller allmektig. Han kan heller ikke være alle steder  på samme tid, og han kjenner verken dine tanker eller ditt hjerte. All makt er det bare en som har: Jesus. Den er blitt bitt Ham av Faderen. I dåps- og misonsbefalingen heter det 'Meg er gitt all makt i himmel og på jord' (Matt 28,18). Bare Den treenige Gud vet alt, og Ånden kan være alle steder samtidig. >Bare Gud kjenner våre tanker og vårt hjerte. Vi må ikke gjøre djevelen støtrre enn han er. 

I ¨Vår Far' lærer vi å be: 'makten er din...'

Det er så lett å glemme dette i møte med vår tids råskap og ondskap. Det er lett å få en følelse av at mørket har overtaket. Men - vi er på den seirendes side. Vi tror på Ham som med døden trampet ned døden, og har bøklene til dødsriket. Selv ikke døden overvant Kristus. Han er Alfa og Omega. Begynnelsen og enden. 

Herren Jesus har makten - over sykdom og død, over syndens realiteter.  Han er skapren og opprettholderen av alt. Dette kommer veldig klart frem i Kolosserbrevet:

"Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte frramfor enhver skapning. For ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham." (Kol 1,15-17)

I andre oversettelser heter det at alt holdes sammen i Ham.

'Makten er i Jesu hender', heter det i en sang. Ingen står over ham. Derfor kan apostelen Paulus ende opp med følgende doxologi i Romerbrevet:

"Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? ... For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus..." (Rom 8,15 og v.18-19)

Ingenting, sier Jesus, kan rive oss ut av Guds hender. Det viser hvilken makt Jesus har:

"Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min min hånd. Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd." (Joh 10,28-29)

Det kommer en dag da hvert kne må bøye seg for Ham. Konger og presideter, paver og erkebiskoper, keisere og statsledere - leg og lærd, fattig og rik - alle!

fortsettes


Ingen kommentarer: