fredag, februar 12, 2021

Bønnen 'Vår Far', del 10


Vi er nå kommet til 'doksologien', selve lovprisningen i bønnen 'Vår Far'. Og nok en gang er Jesus opptatt med å undervise sine disipler om 'Riket'. Først så ber Han oss om å be om at Riket skal komme. Nå undertreker Han at Riket tilhører Gud. Det er Hans rike vi ber om skal komme. Ikke en verdslig makt, men det Riket som ble grunnlagt fra verdens begynnelse av. I Bibelens siste bok understreker apostelen Johannes at vi har fått del 'del i riket' (1,9) og at Gud har 'gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, vår Far...' (1,6).

Det er betryggende dette: i en verden som vår som opplever store rystelser, og hvor mørket blir mørkere, finnes det noe som ikke kan rystes, og det er Riket! Guds rike består. Det er nemlig Hans. I dette Riket er Kongen Jesus. 

For et par år siden holdt seg et bibelseminar i Sannhetens Ord Bibelsenter. En av sesjonne hadde tittelen: 'Herreveldet er på Hans skulder'. Ordene er hentet fra en av Messiasprofetiene hos profeten Jesaja. "For et barn er oss født, en sønn er oss gitt: Herredømmet er på hans skulder..." (Jes 9,6) Få bibelsteder har talt til meg personlig så sterkt som akkurat dette ordet under pandemien, og den usikre verden vi lever i nå. Det er verken Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Putin, Angela Merkel eller vår egen Erna Solberg, som vil få det siste og avgjørende ordet - men Jesus. Han som er Kongernes Konge og Herrenes Herre. Apostelen Johannes kaller Jesus for 'herskeren over kongene på jorden.' (Åp 1,5) Stans opp  of dvel ved de ordene!

Salme 2 er en profetisk salme. Den beskriver et antikristelig opprør mot Guds salvede, som er Kristus. Vi leser om 'jordens konger' som 'reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede'. Deres plan er å 'sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss.' Herren ler av disse store konger og fyrster, for, sier Han 'det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg.' Det utgjør jo den store forskjellen!

Guds rike er det eneste sikre, det urokkelige, i verden. Verdens riker kommer og de synker, men vi går mot evighetens vår, hvor Riket kommer i alt sitt velde og Gud har reist sin trone i Jerusalem. 

fortsettes

Ingen kommentarer: